KUR'AN DA  MATEMATİKSEL MUCİZELER


Kuran'ın şimdiye dek incelediğimiz mucizevi özelliklerinin dışında bir de "matematiksel mucize"si vardır. Bu mucizeye bir örnek, Kuran'daki bazı kelime tekrarlarının verdiği ortak sayıdır. Birbiriyle ilgili bazı kelimeler şaşırtıcı bir biçimde aynı sayıda tekrarlanırlar. Aşağıda, bu tür kelimeler ve Kuran içindeki tekrarlanış sayıları verilmiştir.
 


"Yedi Gök" tabiri 7 kere geçer. "Göklerin yaratılışı (halku semavat)" ifadesi de 7 kere tekrarlanır.

 

YEDİ GÖK
GÖKLERİN YARATILIŞI
7 kere
7 kere

 
"Gün (yevm)" tekil olarak 365 kere geçerken, çoğul yani "günler (eyyam ve yevmeyn)" kelimeleri 30 defa tekrarlanır. "Ay" kelimesinin tekrar sayısı ise 12'dir.

 

AY
GÜN
GÜNLER
yevm
eyyam, yevmeyn
12
365
30 
"Hıyanet" kelimesi 16 kere geçerken, "habis" kelimesinin tekrar sayısı da 16'dır.

 

HIYANET
HABİS
 
16 kere
16 kere


 
"Bitki" ve "ağaç" kelimelerinin tekrar sayısı aynı: 26.

 

BİTKİ
AĞAÇ
26 kere
26 kere


 
"Ceza" kelimesi 117 kere yer alırken, Kuran'ın temel prensiplerden olan "affetmek" ifadesi bu sayının tam 2 katı kadar yani 234 kere tekrarlanıyor.

 

CEZA
AFFETMEK
 
117 kere
2x117= 234 kere


 
"De" kelimelerini saydığımızda çıkan sonuç 332. "Dediler" kelimesini saydığımızda da aynı rakamı görüyoruz.

 

DE
DEDİLER
332 kere
332 kere


 
"Dünya" kelimesi ve "ahiret" kelimesinin tekrarlanış sayıları da aynı: 115.

 

DÜNYA
AHİRET
115 kere
115 kere


 
"Şeytan" kelimesi 88 kere geçiyor. "Melek" kelimesinin tekrar sayısı da 88.

 

ŞEYTAN
MELEK
88 kere
88 kere


 
"İman" (tamlama almadan) kelimesi Kuran boyunca 25 kere tekrarlanır, "küfür" kelimesi de...

 

İMAN
KÜFÜR
 
25 kere
25 kere


 
"Zekat" kelimesi 32 kere tekrarlanırken, "bereket" kelimesinin tekrarlanış sayısı da 32.

 

ZEKAT
BEREKET
79 kere
79 kere


 
"Rahmet" kelimesi 79, "hidayet" kelimesi de 79 kere tekrarlanır.

 

RAHMET
HİDAYET
79 kere
79 kere


 
"İyiler (ebrar)" 6 kere, "facirler" ise tam yarısı kadar yani 3 kere geçer.

 

İYİLER (ebrar)
FACİRLER
6 kere
3 kere


 
"Yaz-sıcak" kelimeleri ile "Kış-soğuk" kelimelerinin geçiş sayıları da aynı: 5.

 

YAZ-SICAK
KIŞ-SOĞUK
5 kere
5 kere


 
"Sizi (insanı) yarattı" ifadesi ve "kulluk" kelimesinin geçiş sayıları da aynı: 16.

 

SİZİ YARATTI
KULLUK
16 kere
16 kere


 
"Şarap (hımr)" ve "sarhoşluk (sekere)" kelimeleri de aynı sayıda tekrarlanır: 6.

 

ŞARAP
SARHOŞLUK
hımr
sekere
6 kere
6 kere


 
"Zenginlik" 26 ve "fakirlik" ise yarısı kadar, 13 kere geçer.

 

ZENGİNLİK
FAKİRLİK
26 kere
13 kere


 
"İnsan" 65 kere geçer; insanın yaratılış safhalarının sayısının toplamı da aynıdır:

 

İNSAN

TOPRAK

NUTFE

EMBRİYO

BİR
ÇİĞNEMLİK ET

KEMİK

ET

TOPLAMturabun

nutfun

alak


meda'a

uzamun

lehmun
 

65

17

12

6


3

15

12

65